Cenník

Zvieratá, TV, bicykle, nábytok, matrace a nadrozmerné ľahké zásielky = cena dohodou.

Slovensko a Česko - Írsko a NI

0 - 18 kg

pevná cena
€40

19 - 40 kg

cena za kg
€2.20

41 - 80 kg

cena za kg
€2.00

81 - 130 kg

cena za kg
€1.80

131 - 200 kg

cena za kg
€1.60

201- 300 kg

cena za kg
€1.40

nad 301 kg

cena za kg
€1.20

VJ Transport na Facebooku

Vytvorené od

Vytvorené od atlasia
Copyright © VJ TRANSPORT & LOGISTICS. Všetky práva vyhradené.