Aktualizácia: Máj, 2019

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

  • Touto politikou ochrany osobných údajov spoločnosť VJ TRANSPORT & LOGISTIC, Main Street, Enfield Co. Meath, Ireland, ďalej uvádzaná ako VJ TRANSPORT, má za úlohu zabezpečiť čo najvyššiu úroveň transparentnosti a informácií o spracovaní osobných údajov spoločnosťou VJ TRANSPORT.
  • Primárnou úlohou spoločnosti VJ TRANSPORT ako poskytovateľa prepravných, kuriérskych a sťahovacích služieb je uplatňovať najnovšie technické normy počas bezpečného a spoľahlivého doručovania zásielok od odosielateľov príjemcom a súčasne spĺňať všetky zákonné požiadavky a nevyhnutnú ochranu dôvernosti, dostupnosti a integrity vo vzťahu k údajom zvereným VJ TRANSPORT.
  • Ako spoločnosť podliehajúca súkromnému právu sa VJ TRANSPORT riadi predovšetkým ustanoveniami Všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR ) o ochrane údajov, poslednej verzie Federálneho zákona o ochrane údajov (BDSG), Zákona o poštových službách (PostG) a Smernice o ochrane údajov v poštových službách (PDSV).
  • Z tohto dôvodu spracúvame vaše údaje zásadne podľa článku 6 GDPR (odsek 1 písmeno a – súhlas, písmeno b - zmluvné vzťahy, písmeno c - právne požiadavky, písmeno f - oprávnený záujem), § 26 BDSG (osobné údaje zamestnancov) a § 5 PDSV (preprava, fakturácia a hlavné údaje). Ďalšie informácie sú uvedené nižšie a v rámci opisov jednotlivých služieb.
  • V prípade otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov môžete kontaktovať našu podporu na, na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na telefónnom čísle +353 85 110 2338.
  • Môžete sa tam obrátiť aj vtedy, ak si myslíte, že ide o únik údajov alebo nedostatočnú bezpečnosť. VJ TRANSPORT preverí vaše obavy, skontaktuje sa s vami, ak má nejaké otázky, prípadne vám poskytne relevantnú odpoveď. Upozorňujeme, že emaily nemusia byť nevyhnutne odoslané z VJ TRANSPORT len preto, lebo je uvedené na adrese odosielateľa. Takto pristupujte ku všetkým podozrivým odpovediam alebo otázkam. VJ TRANSPORT nikdy nežiada heslo alebo iné dôverné identifikačné údaje. Nanajvýš si od vás vyžiadame údaje k zásielke, poštové smerovacie číslo príjemcu, prípadne vaše kontaktné údaje, ak je to potrebné.

VJ Transport na Facebooku

Vytvorené od

Vytvorené od atlasia
Copyright © VJ TRANSPORT & LOGISTICS. Všetky práva vyhradené.