Predbežná objednávka

!!!POZOR!!! Upozornenie. Táto online objednávka je len predbežná a musí byť ďalej schválená našim pracovníkom cez e-mail alebo telefón. Potom je už objednávka riadne prijatá.

ODOSIELATEĽZÁSIELKAPRIJÍMATEĽ
KLIKNUTÍM NA TLAČIDLO OBJEDNAŤ POTVRDZUJEM, ŽE MÁM PREČÍTANÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY , ROZUMIEM IM A SÚHLASÍM S NIMI.

ROZUMIEM A AKCEPTUJEM, ŽE ZÁSIELKY NESMÚ OBSAHOVAŤ CIGARETY, ALKOHOL, TABAK, LIEKY A AKÉKOĽVEK NELEGÁLNE SUBSTANCIE. PREPRAVCA SI VYHRADZUJE PRÁVO VYLÚČIŤ Z PREPRAVY ZÁSIELKY OBSAHUJÚCE ZAKÁZANÉ PREDMETY.

VJ Transport na Facebooku

Vytvorené od

Vytvorené od atlasia
Copyright © VJ TRANSPORT & LOGISTICS. Všetky práva vyhradené.