Aktializované: Máj, 2020

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné Podmienky

  • Preprava sa uskutočňuje raz v mesiaci v smere Írsko - Slovensko a raz v mesiaci v smere Slovensko - Írsko. Dátumy prepravy sú uvedené na Facebookovej stránke. Prepravca si vyhradzuje právo posunúť termín prepravy o nie viac ako tri dni pred uvedeným termínom a nie viac ako tri dni po uvedenom termíne. Prepravca vyzdvihne Vašu zásielku na dohodnutej adrese v dohodnutom termíne. Po dohode s prepravcom je možné zásielku doručiť prepravcovi na dohodnuté miesto. Pri určovaní ceny za prepravu má konečné slovo prepravca. Cena za prepravu zásielky musí byť uhradená pri preberaní zásielky prepravcom, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 35 Kg. Pri neštandardných zásielkách, kde jeden kus zásielky prevyšuje 50 Kg, je potrebné zabezpečiť pomoc pri nakládke a vykládke.

    Zásielky nesmú obsahovať Alkohol, Tabak a Lieky. Prepravca si vyhradzuje právo vylúčiť z prepravy zásielky obsahujúce zakázane predmety.

Preprava Balíkov

  • Prepravou balíkov sa rozumie preprava kompaktných zásielok štandardných rozmerov (Krabica, Kufor, Cestovná Taška...). Zásielka musí byť pevne uzavretá (zalepená, zviazaná) a manipulovateľná jednou osobou. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 35 Kg. Za výber správneho obalu zásielky a za jej správne uzavretie zodpovedá odosielateľ. Za obsah zásielky zodpovedá odosielateľ. Odosielateľ taktiež zodpovedá za to, že v zásielke sa nenachádzjú zakázané predmety.

Preprava Zvierat

  • Preprava zvierat sa realizuje po vzájomnej dohode prepravcu a odosielateľa. K preprave zvieraťa je potrebný platný cestovný pas zvieraťa, vrátane všetkých potrebných očkovaní podľa platnej Európskej legislatívy o preprave zvierat. Zvieratá sa prepravujú výlučne v ochrannej klietke na to určenej. Ak je prepravovaným zvieraťom pes, musí odosielateľ priložiť vodítko a náhubok. Potravu pre zviera na celú dĺžku cesty zabezpečuje odosielateľ.

Preprava Bicyklov a Motocyklov

  • Preprava Bicyklov a motocyklov sa realizuje po vzájomnej dohode prepravcu a odosielateľa. Prepravca si vyhradzuje právo vyhotoviť foto-dokumentáciu motocyklu alebo bicykla pred prepravou.

Preprava Televízorov a iných elektrospotrebičov

  • Televízory a iné elektrospotrebiče sa prepravujú zásadne v pevnom a dostatočne veľkom prepravnom obale. Za výber správneho obalu zásielky a za jej správne uzavretie zodpovedá odosielateľ.
  • V prípade nedostatočného zabalenia televízorov a iných elektrospotrebičov, prepravca nezaručuje ich bezpečnú prepravu bez poškodenia, nakoľko na tieto prípady sa nevzťahuje poistenie. Odosielanie televízorov a iných elektrospotrebičov je preto na vlastnú zodpovednosť odosielateľa.

Preprava Neštandardných zásielok

  • Preprava neštandardných a nadrozmerných zásielok sa realizuje po vzájomnej dohode prepravcu a odosielateľa. Za výber správneho obalu zásielky zodpovedá odosielateľ.

VJ Transport na Facebooku

Vytvorené od

Vytvorené od atlasia
Copyright © VJ TRANSPORT & LOGISTICS. Všetky práva vyhradené.